Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: lisek domowy
Numer ogłoszenia: 1268742