Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Lodówka
Numer ogłoszenia: 5499148