Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: mała szafka
Numer ogłoszenia: 2012513