Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Mh7
Numer ogłoszenia: 5501668