Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Mieszadlo elektryczne
Numer ogłoszenia: 5951140