Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Monachium Bydgoszcz
Numer ogłoszenia: 1275142