Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: MORTAJADORA DE 900 Kg
Numer ogłoszenia: 5283870