Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Motocykl Szwajcaria-Warszawa
Numer ogłoszenia: 1236202