Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: MTZ 82
Numer ogłoszenia: 5859967