Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Myjka
Numer ogłoszenia: 3919286