Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: MZ 150 TS
Numer ogłoszenia: 4700352