Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Naroznik/rogowka na doladunek
Numer ogłoszenia: 2016551