Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Nogi stalowe
Numer ogłoszenia: 6718688