Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Pequeña Bretona
Numer ogłoszenia: 4739108