Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: pilarka
Numer ogłoszenia: 5275318