Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: płyty chodnikowe
Numer ogłoszenia: 1258502