Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Porsche x 2
Numer ogłoszenia: 4733088