Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Próg samochody
Numer ogłoszenia: 1487792