Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Przewóz 3 europalet
Numer ogłoszenia: 1273322