Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Przewóz filtra do wody
Numer ogłoszenia: 1486572