Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Pudło z plexi
Numer ogłoszenia: 1877099