Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: pychówka
Numer ogłoszenia: 4719052