Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: R1200gs
Numer ogłoszenia: 5172102