Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Renault Clio
Numer ogłoszenia: 2018489