Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Rynny
Numer ogłoszenia: 1482452