Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Sharp eagle
Numer ogłoszenia: 2001431