Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Sofa, 4 Stühle, 1 tisch
Numer ogłoszenia: 4519397