Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: stopnie drewniane oraz podest drewniany
Numer ogłoszenia: 2011082