Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Syców - 8330 Feldbach Austria
Numer ogłoszenia: 1268821