Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: szafa
Numer ogłoszenia: 2014232