Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Szafa
Numer ogłoszenia: 5127538