Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Szafa Panzerna
Numer ogłoszenia: 4303481