Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: szyby
Numer ogłoszenia: 5479750