Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Taśmociąg
Numer ogłoszenia: 5873859