Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Transport 3 kartonów z Kępna do Kielc
Numer ogłoszenia: 1462462