Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Transport z za i wyładunkiem.
Numer ogłoszenia: 1271782