Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Velero
Numer ogłoszenia: 5434706