Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: VW Golf V: 06526 Sangerhausen - Gdynia
Numer ogłoszenia: 1275741