Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Wooden bench x 1, Chest of drawers large x 1
Numer ogłoszenia: 6472732