Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Suczka York Rybnik-Udd la Szwecja
Numer ogłoszenia: 1479162