Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Zielona Góra- Skawina
Numer ogłoszenia: 1487362