Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: Zlece transport
Numer ogłoszenia: 1248682