Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: 1 gato
Numer ogłoszenia: 5488230