Regulamin dla Użytkowników

Regulamin serwisu internetowego Clicktrans dla Użytkowników obowiązujący od dnia 25 lipca dotychczas zarejestrowanych użytkowników, a użytkowników którzy założyli konto w okresie od 9 do 25 lipca obowiązuje od dnia ich rejestracji.

Regulamin dla Przewoźników

Regulamin serwisu internetowego Clicktrans dla Przewoźników obowiązujący od dnia 25 lipca dotychczas zarejestrowanych Przewoźników, a Przewoźników którzy założyli konto w okresie od 9 do 25 lipca obowiązuje od dnia ich rejestracji.

Regulamin Clicktrans dla Użytkowników i Regulamin Clicktrans dla Przewoźników obowiązujący do dnia 25 lipca 2021.