Regulamin dla Użytkowników

Regulamin serwisu internetowego Clicktrans dla Użytkowników obowiązujący od dnia 12 października 2022 dotychczas zarejestrowanych użytkowników, a użytkowników którzy założyli konto w okresie od 27 września do 12 października 2022 obowiązuje od dnia ich rejestracji.

Regulamin dla Przewoźników

Regulamin serwisu internetowego Clicktrans dla Przewoźników obowiązujący od dnia 17 grudnia 2021.

Regulamin Clicktrans dla Użytkowników obowiązujący do 12 października 2022.
Regulamin Clicktrans dla Przewoźników obowiązujący do dnia 17 grudnia 2021.