Regulamin dla Użytkowników

Regulamin serwisu internetowego Clicktrans dla Użytkowników obowiązujący od dnia 8 listopada 2021 dotychczas zarejestrowanych użytkowników, a użytkowników którzy założyli konto w okresie od 25 lipca do 8 listopada obowiązuje od dnia ich rejestracji.

Regulamin dla Przewoźników

Regulamin serwisu internetowego Clicktrans dla Przewoźników obowiązujący od dnia 25 lipca dotychczas zarejestrowanych Przewoźników, a Przewoźników którzy założyli konto w okresie od 9 do 25 lipca obowiązuje od dnia ich rejestracji.

Regulamin Clicktrans dla Użytkowników obowiązujący do dnia 8 listopada 2021.
Regulamin Clicktrans dla Przewoźników obowiązujący do dnia 25 lipca 2021.


Regulamin Clicktrans dla Przewoźników obowiązujący od dnia 17 grudnia 2021.