Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: 1 mesa comedor, 4 cuadros pequeños y 2 cuadros grandes.
Numer ogłoszenia: 6071635