Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: 1 pakiet parkietu Portugalia-Francja
Numer ogłoszenia: 2013008