Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: 1 Paleta
Numer ogłoszenia: 5070070