Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: 1 paleta
Numer ogłoszenia: 5458722