Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: 1 paleta z gra typu flipper
Numer ogłoszenia: 5190922