Ogłoszenie zostało wycofane.

Nazwa przesyłki: 14m3
Numer ogłoszenia: 7447693